Dokument

Dokument


På den här sidan har vi samlat olika dokument och länkar för föreningen.


Protokoll

Ladda ner årsmötesprotokoll för 2021 här!
Ladda ber årsmötesprotokoll för 2019-2020 här!

Ladda ner årsmötesprotokoll för 2018 här!
Ladda ner årsmötesprotokoll för 2017 här!


Stadgar 

Här kan du läsa föreningens stadgar i sin helhet. Klicka här! Ladda ner orginaldakumentet här!


Resultat och balansräkning

Ladda ner resultat och balansrapport för 2020 här!

Ladda ner resultat och balansrapport för 2019 här!

Ladda ner resultat och balansrapport för 2018 här!

Ladda ner resultat och balansräkning för 2017 här!

Ladda ner resultat och balansräkning för 2016 här!

Ladda ner resultat och balansräkning för 2015 här!


Årsmöte

Här kan du ladda ner och läsa senaste kallelsen till årsstämman 4 april 2022.


Anläggningsbeslut

Gemensamhetsanläggningar inrättas genom ett anläggningsbeslut i en anläggningsförrättning, en lantmäteriförrättning. I beslutet anges hur anläggningen skall genomföras och vilka fastigheter som skall ha del i den. Genom förrättningen beslutas också hur kostnaderna för anläggningens genomförande och drift skall fördelas. Ladda ner anläggningsbeslutet här!


Orginalritningar för vatten och el

VA ritning stort hus som PDF

VA ritning litet hus som PDF

Elritning stort hus som PDF


Flyttanmälan

Om du tänker flytta vill vi att du fyller i en flyttanmälan. Dels för att vi ska veta att du flyttar, dels för att kunna välkomna och hjälpa de som flyttar in. Här kan du ladda ner en blankett!


Fiber via Fibra-stadsnät

I de hus det är indraget fiberanslutning levereras innehållet av Fibra-stadsnätet. Hemsidan är här! De olika tjänsterna i stadsnätet hittar du här och behöver du support ska du vända dig till respektive tjäsnsteleverantör, som du hittar här!


Kabel-TV via Telenor/Bredbandsbolaget

Vår gemensamma TV-anslutning levereras av Telenor/Bredbandsbolaget. Har du problem med din TV-mottagning så ska du vända dig direkt till  Telenor/Bredbandsbolagets kundservice som du hittar här. Du kan också ringa på 020-222 222. Mer information om sammanslagningen mellan Telenor/Bredbandsbolaget hittar du som PDF här.


De kanaler som ingår i basutbudet som telenor kallar TV Bas är: