Nyinflyttad

Information till nyinflyttade

Välkommen till Södra Skiljebo Samfällighetsförening Styrelsen vill med denna information informera er lite om den samfällighetsförening som ni blivit medlem i då ni köpte ert hus.


Om samfälligheten

Samfällighetsförening består av 60 hus belägna på Dagsvärmargatan, Lindmätargatan,Björkmätaragatan, Tallspinnargatan och Guldvingegatan. Dessa 60 hus äger och förvaltar en samfällighet. Samfälligheten består av en värmeväxlarenhet, kall- och varmvattenanläggning som till 100 % delas av samtliga 60 hus.

Samfälligheten består dessutom av ett kabeltvnät och ett bredbandsnät som är anslutet till Mälarenergis Stadsnät. Till dessa nät är en majoritet av husen ansluten. Särkostnaden för anslutna hus redovisas vid årsavstämningen för respektive hus.


Samfällighetsföreningen

Föreningen har en styrelsen bestående av 5 ordinarie ledamöter samt 3 suppleanter. Styrelsens väljs av medlemmarna vid en årlig stämma (se föreningens stadgar). Mälarenergi äger driften av värme och vatten (ägandet finns fortfarande inom föreningen) och varje hus debiteras månadsvis individuell förbrukning. Vidare debiteras varje hushåll också förbrukning av kallvatten, kabel-TV, egna lån inom ramen för föreningen samt eventuella nödvändiga tjänster som drift och underhåll. Den månatliga avgiften är med andra ord individuell och olika beroende mellan hushållen, men debiteras av vår kassör och betalning går till föreningens bankgiro 710-3187.


En gång om året görs en avstämning mot verklig förbrukning av enskilt hus via avläsning av vattenmätare. På en årsräkning redovisas förbrukningen och kostnaderna tillsammans med en fördelning av övriga gemensamma kostnader. I varje hus finns det mätare för individuell mätning av värme- och vattenförbrukning. Mätarna och avstängningsventiler för varm- och kallvatten ägs av Mälarenergi som också sköter underhållet. Övrig utrustning i huset såsom värmeväxlare, cirkulationspump, shuntventil mm ägs av husägaren som därför också själv svarar för kostnader och underhåll då utrustningen behöver bytas eller repareras.

Kostnader för skador på föreningens utrustning som genom husets ägare är uppkomna på grund av felaktigt handhavande eller skada som kan påvisas inte vara naturlig, bärs av husets ägare.


För exakt definition av gräns mellan föreningens och husägarens ansvar, finns information i bilagan ifrån Lantmäteriförvaltningen som finns här på hemsidan att hämta hem och läsa.


Årligen ska enligt lag avsättas medel till föreningens underhållsfond. Enligt föreningens stadgar ska avsättningen vara minst 9 000 kr/år, vilket motsvarar 150 kr/år och hus. Föreningen bestämmer på årstämman vilket belopp som ska avsättas.


Information vid flytt och utträde ur samfälligheten

Föreningen ansvarar för att varje hus, en gång per år, får en avräkning för de kostnader huset har burit under det gångna året. Vid försäljning och flytt ansvarar inte föreningen för vem som ska betala vad mellan den gamla och nya husägaren. Den säljande ansvarar/ombesörjer själv för att kall- och varmvattenmätare blir avlästa. Föreningens värmeskötare kan på förfrågan vara behjälplig vid avläsning, men husägaren själv äger ansvaret. Den säljande ska själv vara med vid avläsningen.


Det kommer inte att skickas ut en slutavräkning till den säljande, det görs enbart en räkning/hus och år!


Vid frågor är ni alltid välkomna att kontakta styrelsen.


Västerås 2017-05-10

Styrelsen för Södra Skiljebo Samfällighetsförening